Cykl: Lajkoniki

Najnowszy cykl Jana Kantego Pawluśkiewicza powstał w latach 2013 – 2014 i jest wyrazem zafascynowania mistrza poezją Dantego Alighieri oraz plastycznym rozwinięciem napisanego kilka lat temu przez artystę koncertu oratoryjnego „Weneckie Opowieści o Piekle i Raju”. Krakowski lajkonik oprowadza nas po piekle („Laikonyk No 6”, „Laikonyk No 10”), czyśćcu („Laikonyk Wytrawny”, „Laikonyk Głowę Przechylający”) i raju („Laikonyk z Ptaszkiem Ponurym”, „Laikonyk Przesadny”). Tła obrazów nie pozostawiają wątpliwości  gdzie wędrowny orszak się znajduje. W piekle tła są ciemne i zagęszczone, w czyśćcu są szare a w raju jaśniuteńkie. Za sprawą Jana Kantego Pawluśkiewicza LAIKONYKI łączą uniwersalną poezję Dantego z lokalnym kolorytem folklorystycznej zabawy odbywającej się corocznie w Krakowie w oktawę Bożego Ciała.

Piotr Uznański